preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Wykaz sołtysów (kadencja 2019-2024)

 

Lp. Nazwa
sołectwa
Imię i nazwisko
sołtysa
Miejsce
zamieszkania
1  Czerwona Górka  Tadeusz Ledwójcik  Czerwona Górka
26-140 Łączna
2  Gózd  Halina Starz Gózd
26-140 Łączna 
3  Jęgrzna  Mirosław Nyga  Jęgrzna
26-140 Łączna  
4  Kamionki  Joanna Flasińska Kamionki
26-140 Łączna
5  Klonów Marzena Ksel  Klonów
26-140 Łączna
6  Łączna Bernarda Piwowar  Łączna
26-140 Łączna 
7  Osełków Bożena Wisowata   Osełków
26-140 Łączna
8  Podłazie  Sławomir Litwiński Podłazie
26-140 Łączna
9  Podzagnańszcze  Edmund Wykrota Podzagnańszcze
26-140 Łączna 
10  Występa  Alicja Gębska Występa
26-140 Łączna 
11  Zagórze  Dominika Fąfara Zagórze
26-140 Łączna 
12  Zalezianka Marian Ferenc  Zalezianka
26-140 Łączna 
13  Zaskale  Danuta Krzciuk Zaskale
26-140 Łączna

 

Uczniowsko Ludowy Klub Sportowy Łączna
Rok założenia: 1951

 

Stadion: stadion klubu MKS Orlicz w Suchedniowie
pojemność - brak danych / oświetlenie - brak / boisko - brak danych
Prezes: Tadeusz Żmijewski
Trener: Jacek Matla

STATUT STOWARZYSZENIA

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę „Łączna nas łączy", zwane dalej Stowarzyszeniem jest zrzeszeniem osób fizycznych.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Urząd Gminy Czerwona Górka IB. Terenem jego działania jest cała Polska.
Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:
a. promowanie Gminy Łączna, dorobku kultury intelektualnej i materialnej oraz tradycji regionalnych;
b. aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej;
c. stworzenie perspektyw dla wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia;
d. propagowanie idei niepodległościowych, patriotycznych i narodowych;
e. promowanie historii Polski;
f. budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
g. zachowywanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnej;
h. promowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych;
i. pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych;
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a. organizowanie festynów, wystaw, konkursów, plenerów;
b. organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, kursów;
c. współpracę ze środkami masowego przekazu;
d. prowadzenie działalności turystycznej - organizowanie wycieczek krajoznawczych;
e. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe;
f. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest z celami statutowymi Stowarzyszenia;
g. prowadzenie doradztwa oraz szkoleń;
h. prowadzenie działalności charytatywnej;
i. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji:
j. podejmowanie innych przedsięwzięć i inwestycji;
7. Działalność, o której mowa w pkt 8, może odbywać się we współpracy z c administracji publicznej i samorządowej prowadzącymi działalność w sfen publicznych, w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym Stowarzyszenia
8. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Stowarzyszenie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozkład jazdy Kamionki - Kielce

Rozkład jazdy Kielce - Kamionki

Ulgi_ustawowe

 

Koło Gospodyń „ Zalezianka”


Koło Gospodyń Wiejskich powstało w Zaleziance 23 listopada 2019r. Jest kołem jeszcze bardzo młodym, liczącym 21 osób w przedziale wiekowym od najmłodszych poprzez młodzież, aż po doświadczone gospodynie. Przewodniczącą koła jest Ewa Dudek. Siedziba znajduje się w szkole podstawowej w Zaleziance, gdzie podczas prób, na akordeonie wtóruje mieszkaniec Zalezianki, Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. Gospodynie z Zalezianki brały już udział w „Przeglądzie Kolęd i Pastorałek”. Niestety, pandemia COVID – 19 ograniczyła mocno rozwój i udział wszystkich naszych kół w licznych spotkaniach , przedsięwzięciach i integracji. Z pewnością jeszcze nie raz będzie można podziwiać gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zalezianki.
 

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=8#sigProId8619fe5a2d

Koło Gospodyń Wiejskich Osełków
Koło gospodyń wiejskich powstało w 2009r., przewodniczącą jest Monika Pająk. Obecnie koło liczy 13 gospodyń. Otwarte na świat, miłe, pełne uśmiechu kobiety dla których, nie ma rzeczy niemożliwych. Koło brało udział w licznych imprezach kultywując polskie obrzędy, podtrzymując (trochę już zapomnianą) polską tradycję. Liczne występy w gminie i powiecie zawsze spotykają się z ciepłym przyjęciem. Gospodynie bardzo angażują się w życie Gminy Łączna. Udział w Przeglądach Kolęd i Pastorałek to już tradycja.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=8#sigProIda798cd268c

Koło Gospodyń  " Łącznianie"

Koło Gospodyń Wiejskich „Łącznianki” od 2008 r. „Łącznianie” powstało w 1961 roku. Obecnie liczy 15 członków, a jego przewodniczącą jest Jolanta Żaczek.
Z inicjatywy Koła w 1966 zostało założone przedszkole w Łącznej, które później przejęła Gmina.
Od lat 80-tych XX w., składający się z wszystkich członków koła, zespół obrzędowo-wokalny z powodzeniem propagował świętokrzyski folklor. Głównym jego celem było ocalenie od zapomnienia dawnych obrzędów i najstarszych pieśni ludowych tego regionu.
Zespół miał w swoim repertuarze obrzędy: „Wesele świętokrzyskie”, „Lany poniedziałek”, „Świętokrzyskie pranie”, „Żniwa”, „Kiszenie kapusty”. Zespół KGW „Łącznianki”, („Łącznainie”) wielokrotnie był laureatem nagród i otrzymywał wyróżnienia w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz w Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi w Przytocznej (1989r.).
Od lat 90-tych KGW „Łącznainie” brało udział m. in. w Buskich Spotkaniach z Folklorem w Busku Zdroju i Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie.
KWG ”Łącznianie” w 2011r. obchodziło 50-lecie istnienia. Z inicjatywy Koła organizowano Kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe. Od 2014 r. wspólnie z Parafią Łączna organizują „Przegląd kolęd i pastorałek”, a od 2017 r. „Orszak Trzech Króli”. KGW „Łącznianie” bierze udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie Gminy Łączna.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=8#sigProId78391b7924

Koło Gospodyń Wiejskich
Zagórzanki

Koło Gospodyń Zagórzanki powstało w 2015 roku, obecnie liczy 15 osób, przewodniczącą jest Marta Siewierska. Jesteśmy otwarte na świat, zaangażowane w życie społeczne i kulturalne swojej miejscowości oraz gminy.
Mimo wielu obowiązków rodzinnych i zawodowych jesteśmy bardzo kreatywne i pełne wigoru. Uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach związanych z krzewieniem kultury. Utrzymujemy się ze składek członkowskich oraz darowizn.
W ciągu pięciu lat naszej działalności brałyśmy udział w następujących wydarzeniach:

 -  przeglądach kolęd i pastorałek w Kościele w Łącznej oraz SCK w Skarżysku -Kamiennej,
 - Kiermaszach Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych w Łącznej i Suchedniowie,
 - Festiwalu Smaków „Góry Świętokrzyskie - Smak Tradycji” w Tokarni prezentując nasze umiejętności wokalne oraz kulinarne. Prowadziłyśmy tam również warsztaty lepienia pierogów.
  - Festiwalu „Jawor - u źródeł kultury” w Parku Etnograficznym w Tokarni z wystawę kulinarną, zorganizowanym przez Radio Kielce,
  - Pikniku Świętojańskim Wiejskie Wędzenie w Tokarni, gdzie prezentowałyśmy tradycyjne zwyczaje sobótkowe, szukanie kwiatu paproci nad zakolem rzeki Nidy,
  - obchodach rocznicy pomordowania mieszkańców Klonowa,
  - Biesiadzie „Zapomnianych Smaków” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej prezentując zapomnianą już potrawę przecieroki,
  - Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży,
  - spotkaniu ze Stowarzyszeniem Kobiet Pienińskich w Krościenku,
  - Festiwalu Wędrowania w „Szkole wrażliwości”,
  - nagraniu teledysku zespołu KRISTARS do utworu „Piękna cyganka”,
  - dożynkach gminy Łączna,
  - na Gali Echa Dnia na Targach Kielce zajmując I miejsce w Powiecie Skarżyski na najlepsze Koło Gospodyń,
  - Pikniku z Folklorem w Jędrzejowie,
  - promocji albumu z potrawami regionalnymi -„Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego”,
  -  prezentowałyśmy swoje kulinarne talenty na „Święcie chleba” w Tokarni,
  -  realizowałyśmy dwa projekty LGD „ Muzyczne Tajniki Ludowej Muzyki” i „O Rety Jakie Bukiety”, były to warsztaty pogłębiające naszą wiedzę z zakresu muzyki i florystyki    dla członkiń Koła oraz dla mieszkańców,
  - w okresie Wielkiego Postu wijemy palmę Wielkanocną oraz uczestniczymy w procesji rezurekcyjnej.
Mamy wiele pomysłów, co do dalszej działalności, ale głównym założeniem jest integracja mieszkańców. Naszym celem jest kultywowanie zanikającej tradycji, docenienie twórców kultury ludowej. Chcemy przenosić nasze świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe z pokolenia na pokolenie.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=8#sigProIda85b6b59e6

Podkategorie

 

a straż

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo