preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

cyfrowa gmina

ue.png

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

W dniu 18.08.2023 r. zawarto Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00209-65151-UM1300260/22 pomiędzy Gminą Łączna, a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania
pn. Przebudowa drogi gminnej Podłazie – Krzyżka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja ma na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej poprzez polepszenie stanu infrastruktury drogowej o długości 0,569 km w miejscowości Podłazie.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 1 240 439,26 zł.

Wnioskowana kwota pomocy: 789 291,00 zł (63,63%)

Wkład własny: 451 148,26 zł (36,37%)

 

zdalna na

Fundusze europejskie

9

7

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo