preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Został utworzony na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w pok. 13 oraz 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

Pracownicy punktu pomagają w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, a także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W Programie można uzyskać dofinansowanie na: wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikro instalacje fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania – gdy roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł, co potwierdza kwota dochodu wykazana w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania – gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy poziom dofinansowania – gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W celu złożenia wniosku o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania niezbędnym załącznikiem jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego lub w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wystarczające jest zaświadczenie potwierdzające prawo do ww. zasiłku zawierające wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Łączna powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Do sporządzenia wniosku o dotację w Programie niezbędne są następujące informacje:

   • Numer księgi wieczystej lokalu/budynku mieszkalnego
   • Numer działki
   • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
   • Powierzchnia całkowita lokalu/budynku mieszalnego [m2]
   • Imię, nazwisko, PESEL współmałżonka/współmałżonki
   • Imię, nazwisko, adres współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości
   • Wysokość dochodu
   • Liczba m2 ocieplenia przegród budowlanych/ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w przypadku ubiegania się o dotację na ocieplenie przegród  budowlanych/wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
   • Jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu Programu należy podać ile m2 zajmuje ona w stosunku do całości powierzchni budynku.


Szczegóły dotyczące Programu www.czystepowietrze.gov.pl

Przydatne linki:

Portal beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach http://www.wfos.com.pl/

 

Broszura informacyjna - do pobrania

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo