preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy Łączna wsparcia w przygotowaniu i złożeniu wniosku udzielają pracownicy Wydziału Technicznego.


Konsultacje są prowadzone w siedzibie UG w:

poniedziałki w godz. 8.00 – 12.00

środy w godz. 10.00 – 14.00

piątki w godz. 12.00 - 15.00

Kontakt pod numerem: (41) 25 48 972, (41) 25 48 975.

Do złożenia wniosku konieczne są:

- numer Księgi Wieczystej,
- numer działki,
- pow. użytkowa domu,
- rok wydania pozwolenia na budowę,
- dane współmałżonka oraz współwłaścicieli nieruchomości,
- zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które można pozyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej i PIT.


Nadal funkcjonuje infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Łączna w ramach Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

wg stanu na dzień 31.03.2024r.:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 268
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 119
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji  3 396 699,91 zł

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze działa w Urzędzie Gminy Łączna.

Został utworzony na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w pok. 13 oraz 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00
Pracownicy punktu pomagają w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, a także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W Programie można uzyskać dofinansowanie na: wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikro instalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać w trzech wariantach: podstawowym, podwyższonym i najwyższym.

Podstawowy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 66 tys. złotych (dla osób których dochód roczny nie przekracza 135 tys. złotych);

Podwyższony poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 47 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym);

Najwyższy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości maksymalnie 79 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym);

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.

Każde przedsięwzięcie, które zostało zakwalifikowane do programu, posiada maksymalny koszt kwalifikowany — to właśnie od tej kwoty będzie liczony procent dotacji. Zależy on od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

W celu złożenia wniosku o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania niezbędnym załącznikiem jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego lub w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wystarczające jest zaświadczenie potwierdzające prawo do ww. zasiłku zawierające wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Łączna powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Do sporządzenia wniosku o dotację w Programie niezbędne są następujące informacje:

Numer księgi wieczystej lokalu/budynku mieszkalnego
Numer działki
Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
Powierzchnia całkowita lokalu/budynku mieszalnego [m2]
Imię, nazwisko, PESEL współmałżonka/współmałżonki
Imię, nazwisko, adres współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości
Wysokość dochodu
Dokumenty określające dochód wnioskodawcy np. Rozliczenie PIT (podstawowy poziom dofinansowania)
Liczba m2 ocieplenia przegród budowlanych/ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
w przypadku ubiegania się o dotację na ocieplenie przegród budowlanych/wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
Jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza
w rozumieniu Programu należy podać ile m2 zajmuje ona w stosunku do całości powierzchni budynku.

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać, jeżeli stary piec zostanie wymieniony na jeden z poniższych:

podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem,
kocioł gazowy kondensacyjny,
kocioł olejowy kondensacyjny,
ogrzewanie elektryczne,
kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa dokumentacja projektowa - dla budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucyjnej),
kocioł na palet drzewny, w tym kocioł o podwyższonym standardzie min. A+,
pompa ciepła powietrze/woda,
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej min A++,
pompa ciepła powietrze/powietrze,
gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej o podwyższonej klasie energetycznej A++,
kocioł zgazowujący drewno w tym o podwyższonym standardzie,
mikro instalacja fotowoltaiczna,
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

 
Szczegóły dotyczące Programu www.czystepowietrze.gov.pl

Przydatne linki:

Portal beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach http://www.wfos.com.pl/

 

PROGRAM PRIORYTETOWY  " Czyste Powietrze" do pobrania

 Program Priorytetowy

zal 1 ulgapodatkowa

zal 2 kosztykwalifikowane

zal 2a kosztykwalifikowane

zal 2b kosztykwalifikowane

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo