preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Deklaracja Dostępności
Gmina Łączna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://laczna.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 30.06.2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona posiada przyciski umożliwiające zmianę wielkości czcionek, jak również posiada możliwość włączenia wersji o podwyższonym kontraście.

Elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • zdjęcia dodane przed dniem nie posiadają opisów alternatywnych

Powody braku dostępności

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
  • z uwagi na zamieszczanie dużej ilości zdjęć na portalu, tekst alternatywny dla zdjęć dodawany jest automatycznie przez system

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa laczna.pl spełnia wymagania w 85.00 %.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Romanek, adres e mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. , a  także dzwoniąc na numer telefonu 41 25 48 963. Tą samą drogą e mail lub pod numerem tel: 41 25 48 960 można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Mirosław Kopytek - Sekretarz Gminy koordynator ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej

Piotr Romanek - informatyk koordynator ds. dostępności cyfrowej

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Zawiera ono podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczą. Budynek posiada parter i piętro. W budynku nie ma windy. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

AKTUALIZACJA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

( art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848) )

W wyniku przeglądu deklaracji dostępności potwierdzam jej aktualność na dzień 2022-02-10.

Dostępność architektoniczna

· Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami;

Przed budynkiem Urzędu w 2021 roku wybudowano parking oraz wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, z niezbędnym oznakowaniem poziomym i pionowym.

· Informacje dot. komunikacji publicznej do siedziby Urzędu Gminy Łączna;

Wójt Gminy Łączna wykonując obowiązki organizatora publicznego transportu drogowego w ostatnim okresie uruchomił linie komunikacyjne Występa – Występa i Kamionki - Kamionki umożliwiające mieszkańcom nieposiadającym własnego środka transportu dojazd do budynku Urzędu oraz innych jednostek użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy.

 

AKTUALIZACJA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

( art. 10 ust.4 pkt. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 82) )

W wyniku przeglądu deklaracji dostępności potwierdzam jej aktualność na dzień 2023–02–20.

 Dostępność architektoniczna

  • Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;

Przy schodach wejściowych na plac przed budynkiem Urzędu w 2022 roku wykonano i zamontowano obustronne poręcze dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo