preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

STATUT STOWARZYSZENIA

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę „Łączna nas łączy", zwane dalej Stowarzyszeniem jest zrzeszeniem osób fizycznych.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Urząd Gminy Czerwona Górka IB. Terenem jego działania jest cała Polska.
Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:
a. promowanie Gminy Łączna, dorobku kultury intelektualnej i materialnej oraz tradycji regionalnych;
b. aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej;
c. stworzenie perspektyw dla wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia;
d. propagowanie idei niepodległościowych, patriotycznych i narodowych;
e. promowanie historii Polski;
f. budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
g. zachowywanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnej;
h. promowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych;
i. pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych;
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a. organizowanie festynów, wystaw, konkursów, plenerów;
b. organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, kursów;
c. współpracę ze środkami masowego przekazu;
d. prowadzenie działalności turystycznej - organizowanie wycieczek krajoznawczych;
e. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe;
f. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest z celami statutowymi Stowarzyszenia;
g. prowadzenie doradztwa oraz szkoleń;
h. prowadzenie działalności charytatywnej;
i. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji:
j. podejmowanie innych przedsięwzięć i inwestycji;
7. Działalność, o której mowa w pkt 8, może odbywać się we współpracy z c administracji publicznej i samorządowej prowadzącymi działalność w sfen publicznych, w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym Stowarzyszenia
8. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Stowarzyszenie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo