preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

flaga                    godło

We wtorek 19 marca br. Gmina Łączna reprezentowana przez Wójta Gminy Romualda Kowalińskiego i Skarbnik Gminy Joannę Kopytek w obecności zastępcy Wójta – Kierownika wydziału technicznego Krzysztofa Pastuszki podpisała z Zakładem Robót Drogowych DUKT Sp. z o. o z Nowin, reprezentowaną przez Dyrektora Marcina Kasprzyka, dwie umowy na zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 187/2 w miejscowości Gózd.

Zakres robót będzie obejmował:
- przebudowę drogi wewnętrznej,
- przebudowę poboczy,

Zakończenie robót dla zadania przewidziane jest na 31.05.2024r.,

2. Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w miejscowości Kamionki (tzw. osiedlowa).

Zakres robót będzie obejmował:
- remont nawierzchni,
- remont zatok postojowych i chodników.

Zakończenie robót dla zadania przewidziane jest na 31.07.2024r.

 

W lutym 2024 roku zawarto umowy pomiędzy Gminą Łączna, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1) Remont drogi gminnej na działce nr 393/10 obręb Czerwona Górka w msc. Kamionki – dofinansowanie w wysokości 365 000,00 zł

2) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 187/2 w miejscowości Gózd – dofinansowanie w wysokości 71 706,00 zł

 

                              flaga                                  godło

W czwartek 14 grudnia br. w Urzędzie Gminy Łączna podpisane zostały umowy pomiędzy Gminą Łączna reprezentowaną przez Wójta Gminy Romualda Kowalińskiego oraz Skarbnik Gminy Joannę Kopytek, a spółką z o.o. ALBUD z Oblęgorka reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pawła Bednarczyka na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Część 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze gminnej 339001T – Starodroże DK 7 w miejscowości Łączna,

oraz

Część 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze gminnej 339001T- Starodroże DK 7 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 1406T.

Zakres prac będzie obejmował w szczególności:

- remont istniejących chodników,
- remont istniejących zjazdów,
- remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie nawierzchni z kostki integracyjnej na dojściach do przejścia dla pieszych,
- ustawienia poręczy ochronnych dla pieszych,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego jezdni,
- wymiana oznakowania pionowego w obrębie przejścia dla pieszych,
- montaż aktywnych znaków,
- wykonanie odwodnienia liniowego.

Zakończenie prac umowa przewiduje do dn. 31.08.2024r.

 

W październiku 2023 roku zawarto umowy pomiędzy Gminą Łączna, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 339001T – Starodroże S7 w miejscowości Łączna - dofinansowanie w wysokości 201 074,00 zł

2) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 339001T – Starodroże S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T - dofinansowanie w wysokości 203 153,00 zł

 

gmina laczna II edycja Polski Ład

gmina laczna I

 

dofinansowanie polska

Gmina Łączna otrzymała środki w wysokości 720 536 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki te zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Podział środków został oparty o regułę uwzględniającą planowane wydatki majątkowe w roku 2020 r. skorygowane o zamożność jednostki.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo