preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Informacje ogólne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem  pożytku publicznego zrzeszające osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodzin. Ruch ten na ziemiach polskich ma już ponad 100-letnią tradycję, ale w obecnym kształcie i strukturach działa od 1949r. Posiada własne logo. Działa w oparciu o statut.

TPD w Łącznej

Działalność TPD u nas datuje się od 1972r., w tym bowiem roku zostało utworzone koło zrzeszające rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łącznej. Jego twórcą był wspaniały pedagog – dyrektor szkoły śp. Stanisław Kończak.

Oddział Gminny TPD w Łącznej został powołany na mocy uchwały podjętej przez grupę założycieli dnia 21 lutego 2003r. Obecnie zrzesza 104 członków zwyczajnych w wieku od 16 – 96 lat. Pracę swą opiera na działalności 3 kół. Oto ich wykaz i liczba członków:

 1. Szkolne Koło przy Zespole Placówek Oświatowych w Goździe – 11 nauczycieli.
 2. Szkolne Koło przy Zespole Szkół w Łącznej – 27 nauczycieli.
 3. Koło złożone z pracowników Urzędu Gminy, GOPS – u, NZOZ, radnych, nauczycieli pracujących w Skarżysku, emerytowanych nauczycieli oraz zwykłych mieszkańców gminy – 66 osób.

 

Wszyscy członkowie zwyczajni opłacają składki w wysokości 1zł miesięcznie (12zł rocznie). Jesteśmy jednostką terenową Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach, stąd posługujemy się ich regonem 260456365. Posiadamy własny NIP: 663-17-34-051 i własne konto w Banku Spółdzielczym Suchedniowie Oddział w Łącznej: 53 8520 0007 2003 0038 2223 0001.

Współpracujemy z miejscowymi instytucjami i urzędami: z samorządem lokalnym, z GOPS –em, z kościołem, ze szkołami, a także z Caritasem i Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Pracujemy tylko i wyłącznie społecznie.

Skład osobowy obecnego Zarządu Oddziału.

Prezydium Zarządu:

 1. Ligowski Krzysztof – prezes (lekarz – dyrektor NZOZ)
 2. Dulęba Wanda – wiceprezes – nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej
 3. Góźdź Jolanta – wiceprezes  – nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej
 4. Smulczyńska Monika – skarbnik (księgowa NZOZ)
 5. Chrzęszczyk Zofia – sekretarz (emerytowany nauczyciel)
 6. Smulczyński Rafał – członek Prezydium (nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Goździe).
 7. Chrzęszczyk Andrzej – członek Zarządu (przedstawiciel mieszkańców)
 8. Domagała Iwona – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 9. Januchta Jacek – członek Zarządu (przedstawiciel radnych)
 10. Kubińska Klaudia – członek Zarządu (pracownik GOPS-u)
 11. Ledwójcik Anna – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 12. Michta Ilona – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 13. Pawelec Małgorzata – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzyk Barbara – przewodnicząca
 2. Chudzik Anna – członek
 3. Osman Marta – członek

Członkiem Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach jest p. Bernardyna Wasińska – kierownik miejscowego GOPS-u.

Nasze konkretne i najważniejsze działania:

 1. Organizacja bezpłatnych półkolonii dla tych uczniów (pochodzących z rodzin o niskich dochodach ), którzy nie mają żadnych szans na wakacyjny wypoczynek poza miejscem swojego zamieszkania. Dzieci te pod okiem wychowawców nie tylko uczestniczą w różnego rodzaju zabawach, grach świetlicowych i zajęciach sportowych, ale i otrzymują codziennie 2 pełnowartościowe posiłki, tj. śniadanie i obiad. Z tej formy wypoczynku skorzystało do tej pory 792 dzieci.
 2. Organizujemy jedną lub dwie całodzienne wycieczki autokarowe podczas każdego turnusu półkolonii. Od roku 2003 – 2012 było ich 18, między innymi do Chęcin, Jaskini „Raj”, Oblęgorka, Kałkowa, Pińczowa, Sobkowa, Kurozwęk, Szydłowa, Sandomierza i Krakowa. Cztery z nich całkowicie sfinansował prezes Oddziału – dyr. NZOZ. Z pomocą przy ich organizacji , w tym także finansową, przychodzi nam również p. Bogusława Krawczyńska – radna powiatu.
 3. Udzielamy pomocy finansowej rodzinom wychowującym chore dzieci i będącym w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
 4. Zaopatrujemy dzieci w wyprawki szkolne.
 5. Zbieramy używaną odzież i przekazujemy ją potrzebującym.
 6. Obdarowujemy dzieci z najuboższych rodzin paczkami (słodycze i owoce). Do tej pory przygotowaliśmy ich 486 za kwotę ponad 25 tys. zł, z czego 87 paczek ufundował sam prezes.

Środki na działalność statutową pozyskujemy z następujących źródeł:

 1. Ze składek członków zwyczajnych (12 zł. rocznie)
 2. Z dobrowolnych wpłat członków wspierających
 3. Z dotacji otrzymywanych z Urzędu Gminy w Łącznej na organizację półkolonii
 4. Z organizowanych przez nas corocznie kwest przy kościele parafialnym w Łącznej. Było ich już 10. Kwoty, jakie zbieramy do puszek kwestarskich, są z roku na rok coraz wyższe i kształtują się od 1061,07zł w roku 2003 do 1682,60zł w 2012r. W sumie z tego tytułu wzbogaciliśmy konto TPD o 14 059, 46zł.
 5. Od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Zaznaczyć trzeba, że są to środki celowe i można je wydać tylko i wyłącznie na przygotowywanie posiłków na półkolonie. Do tej pory z „Maciusia” dostaliśmy 7300zł.
 6. Z 1% należnego podatku od osób fizycznych. Z tego tytułu otrzymujemy coraz to wyższe kwoty dzięki temu, że zaufali nam nasi mieszkańcy, którzy ten 1% przekazują na rzecz TPD od 2008r.

W roku 2008 była to kwota 869,55zł

w 2009 – 1562,40 zł

w 2010 – 3745,98zł

w 2011 – 4082,49zł

w 2012 – 5025,33zł

Razem 15.285,75zł

W tym miejscu należy jesze dopowiedzieć, że w trakcie trwania każdej półkolonii otrzymujemy również darowizny w postaci artykułów spożywczych. I tak dzięki staraniom p. Jerzego Wydrycha ( byłego prezesa, ofiarnego darczyńcy i nadal bardzo aktywnego działacza TPD) przez 9 lat na pieczywo zwykłe (chleb i bułki)  oraz pieczywo cukiernicze nie wydaliśmy ani jednej złotówki. Podobnie jak z mięsem i wędlinami drobiowymi. Te od początku , czyli od 2003r. aż do dziś otrzymujemy darmo od braci Zbigniewa i Piotra Piwowarczyków z Zagórza. Także firma „DODONI”, przez 7 lat przychodziła nam z pomocą, ofiarując napoje owocowe.

Na koniec gorący apel do wszystkich dorosłych mieszkańców naszej gminy, czyli do osób pracujących, emerytów i rencistów.

Zjednoczmy się w działaniu dla dobra dzieci gminy Łączna!

Sprawmy, by 1% podatku, jaki już odprowadziliśmy do Urzędu Skarbowego, wrócił do nas, czyli do TPD!

W pełni pozwala nam na to prawo, a my z uporem maniaka nie chcemy z niego korzystać. Tak niewiele przecież trzeba uczynić, by te pieniądze zostały w naszej gminie, zamiast wzbogacać fiskusa, czyli Warszawę. Jesteśmy pewni, że gdyby wszyscy włączyli się do tej akcji, to konto TPD wzbogaciłoby się nie o 5 tysięcy jak w roku 2012, ale o 50 tys. złotych. Jakże szkoda tych pieniędzy, które gdzieś tam „u góry giną”!

Dla tych samodzielnie wypełniających PIT-y podajemy, co należy w odpowiednich miejscach wpisać.

NR KRS: 0000114345

Cel szczegółowy 1%: TPD Łączna

Jeśli ktoś nie potrafi sobie sam poradzić z wypełnieniem PIT-u, prosimy zwrócić się o pomoc bądź to do nauczyciela, bądź do swojego radnego lub kogoś z Zarządu, a my dokonamy reszty.

Za zrozumienie i pomoc w realizacji zadań statutowych serdecznie

podziękowania składa

Zarząd Oddziału Gminnego TPD w Łącznej

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo