preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

ue

W dniu 29 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Łączna została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna”. Projektem zostały objęte placówki oświatowe z terenu gminy dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna. Projekt polega na:
1. Budowie i modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej:
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Łącznej
- modernizacja zaplecza sanitarnego oraz pokrycia dachowego na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łącznej,
- rozbudowa boiska przy Zespole Szkół w Goździe,
- budowa zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łącznej (sala zewnętrzna).
2. Zakupie pomocy dydaktycznych/sprzętu/wyposażenia do Zespołu Szkół w Goździe oraz Zespołu Szkół w Kamionkach.
Głównym celem projektu jest: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy Łączna.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu szacowana jest na: 1 533 718,42zł z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 1 150 288,81zł.

zawiadomienie

sylwia

sylwia1

sylwia2

ue 

W dniu 29 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Łączna została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna”, obejmującego budynek Zespołu Szkół w Goździe, Urzędu Gminy w Łącznej, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budynek po byłej Szkole Podstawowej w Zagórzu.

Głównym celem projektu jest: poprawa jakości powietrza w Gminie Łączna poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Gminie Łączna. W rezultacie zostaną zmodernizowane cztery budynki użyteczności publicznej a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej, końcowej oraz pierwotnej a także zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 186 525,53zł z czego dofinansowanie wynosi 797 437,67zł

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń