preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Zdjęcie slajdu 1
  • Zdjęcie slajdu 2
  • Zdjęcie slajdu 3
ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łącznaz dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańGminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2019 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r, poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/69/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletnie…

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 4/2019r. Wójta Gminy Łączna

Czytaj więcej: TWÓJ E-PIT ZMIANY !

Zgodnie z : ZARZĄDZENIEM NR 1/2019  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku   w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna mieszkańcy naszej Gminy będą wybierać Sołtysów i Rady Sołeckie. Poniżej porządek obrad każdego zebrania wiejskiego oraz harmonogram z terminami wyborów w poszczególnych sołectwach. Porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,2. Wybór pr…

Czytaj więcej: WYBORY SOŁTYSÓW

ue1

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń