preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Zdjęcie slajdu 1
  • Zdjęcie slajdu 2
  • Zdjęcie slajdu 3
  ZARZĄDZENIE NR 21/2018Wójta Gminy Łącznaz dnia 4 kwietnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 29 ust. pkt 2 i art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i § 1 ust. 1 i 2 rozporzą…

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Łączna

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publi…

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Łączna

W środę 28 marca br. w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Łączna a Ministrem Sprawiedliwości. Departament Funduszu zaakceptował wniosek dla jednostek sektora finansów publicznych - samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie polega na nabyciu w 2018r. w imieniu jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. Dla…

Czytaj więcej: PIENIĄDZE DLA STRAŻAKÓW...

 …

Czytaj więcej: LGD - ankiety monitorujące