preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Widok na gminę
  • Budynek Urzędu Gminy
  • Kościół w Łącznej
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
  • Dom Kultury w Klonowie
  • Zalew w miejscowości Jaśle
ZARZĄDZENIE NR 4/2023Wójta Gminy Łącznaz dnia 24 stycznia 2023r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadańGminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2023 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/104/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie Wiel…

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 4/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2023r. oraz Ogłoszenie Wójta Gminy Łączna

Harmonogram indywidualnych konsultacji prawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej w styczniu 2023 roku Radca Prawny dr Damian Herman 20 stycznia w godz. 13.00 – 15.00 26 stycznia w godz.  8.00 – 10.00…

Czytaj więcej: Harmonogram konsultacji prawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

GMINA ŁĄCZNA rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie. Węgiel w preferencyjnej cenie 1890zł brutto będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, któr…

Czytaj więcej: Wnioski na zakup węgla na 2023 rok oraz procedura zakupu węgla

We wtorek 20 grudnia br. w Urzędzie Gminy podpisana została umowa na wykonanie kolejnej inwestycji na terenie naszej Gminy. Umowę podpisali Gmina Łączna, którą reprezentował Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Alicji Miernik i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KANRYD Jerzy Rydlewski Masłów Pierwszy. Podpisana umowa dotyczyła zadania pn.: „ Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych robót budowlanych”…

Czytaj więcej: Będzie nowa sieć wodociągowa w Zagórzu

W dniu 1 września 2011 r. Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance w celu wykonania uchwały Rady Gminy Łączna Nr VI/34/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”. Wskazany podmiot na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty przejął z dniem 1 września 2011r. prowadzenie szkoły podstawowe…

Czytaj więcej: DLACZEGO SZKOŁA W ZALEZIANCE STANIE SIĘ SZKOŁĄ SAMORZĄDOWĄ???

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo