preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Widok na gminę
  • Budynek Urzędu Gminy
  • Kościół w Łącznej
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
  • Dom Kultury w Klonowie
  • Zalew w miejscowości Jaśle
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na : „Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku poprzez organizację zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”. W postępowaniu konkursowym ustal…

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna - rozstrzygnięcie konkursu ofert na "Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku"

Pan Romuald Kowaliński – Gminny Komisarz Spisowy w Łącznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania of…

Czytaj więcej: Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

W miesiącu styczniu 2021r. została przeprowadzona kontrola na terenie Gminy Łączna pod kątem prawidłowości segregacji odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców. Czynności kontrolne prowadzone przez pracownika Urzędu Gminy Łączna przebiegały losowo i polegały na sprawdzeniu, czy w workach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które należy zbierać selektywnie. Główną przyczyną podjęcia powyższych działań było zgłaszanie prze…

Czytaj więcej: Informacja o wynikach kontroli dotyczącej segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łączna

ZARZĄDZENIE NR 1/2021Wójta Gminy Łącznaz dnia 11 stycznia 2021r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańGminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2021 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057) oraz uchwały Nr XIX/104/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie Wieloletniego Program…

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2021r. oraz Ogłoszenie Wójta Gminy Łączna

     W związku z wprowadzeniem przez Świętokrzyski Park Narodowy nowych zasad pobierania opłat za wstęp do ŚPN – sprzedaż całoroczna, informujemy, że na podstawie ustawy o ochronie przyrody z opłat za wstęp do ŚPN zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, miasta i gminy Nowa Słupia, gmin: Bieliny, Pawłów, Górno, Łączna, Masłów.Dodatkowo Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach własnych kompetencji umożl…

Czytaj więcej: Nowe zasady pobierania opłat - Łysa Góra

W czwartek 7 stycznia br. przed budynkiem Urzędu Gminy w Łącznej w obecności Wójta Gminy Łączna Romualda Kowalińskiego, Starosty Skarżyskiego Artura Berusa, Wicestarosty Anny Leżańskiej, Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku - Kamiennej mł. insp. Tomasza Jarosza, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej mł. insp. Piotra Piłatowskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Suchedniowie nadkom. Rafała Pakuły, Kapel…

Czytaj więcej: Nowy Radiowóz Policyjny

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła