preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Widok na gminę
  • Budynek Urzędu Gminy
  • Kościół w Łącznej
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
  • Dom Kultury w Klonowie
  • Zalew w miejscowości Jaśle
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej, ekologii i ratownictwa. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, w…

Czytaj więcej: Gminne rozgrywki w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Gmina Łączna ponownie przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisali w dniu 21 lutego 23r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim określającą wysokość i tryb przekazania przez Wojewodę środków z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację przez Gminę zadania Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. To już kolejna edycja programu, do którego przystępuje Gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka…

Czytaj więcej: Gmina Łączna ponownie przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Harmonogram indywidualnych konsultacji prawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej w marcu 2023 roku Radca Prawny dr Damian Herman 13 marca w godz.13.30–15.30 27 marca w godz.13.30–15.30…

Czytaj więcej: Harmonogram konsultacji prawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

Walne sprawozdawcze zebranie członków Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego zostało zwołane na 24.02. 2023r. Do Hotelu „Stary Młyn” w Suchedniowie zjechali się samorządowcy z 98 gmin Województwa Świętokrzyskiego zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Związek działa na rzecz pogłębiania współpracy między miastami i gminami regionu wspierając rozwój społeczności lokalnych.Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Stowarzyszenia Burmistrz Chęcin -…

Czytaj więcej: Wójt Romuald Kowaliński na walnym zebraniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

W piątek 24 lutego br. Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2023r. powołał na stanowisko:Zastępcy Wójta Gminy Łączna Kierownika Wydz. TechnicznegoKrzysztofa Pastuszkę. Powołanie na stanowisko upoważnia do wydawania decyzji administracyjnych oraz określa upoważnienia do podejmowania innych czynności. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie nowo powołanego zastępcy przeję…

Czytaj więcej: Wójt Gminy Łączna powołał na stanowisko swojego Zastępcę

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo