preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Konsultacje nad projektem Strategii Rozwoju Góry Świętokrzyskie w toku.

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace związane z tworzeniem dokumentu strategicznego określającego i porządkującego kluczowe wyzwania, potrzeby społeczne i gospodarcze obszaru Gór Świętokrzyskich.

Góry Świętokrzyskie w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ zostały wyznaczone jako Obszar Strategicznej Interwencji (OSI), do których adresowana ma być polityka rozwoju, ukierunkowana na wywołanie określonych zmian.
Strategia obejmuje obszar 11 gmin tworzących Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

W ostatnich tygodniach odbywały się spotkania konsultacyjne z udziałem władz i przedstawicieli samorządów, a także parlamentarzystów i władz wojewódzkich, którzy wyrazili poparcie dla wypracowanych pomysłów i projektów na rzecz rozwoju Gór Świętokrzyskich jako obszaru o wielopłaszczyznowym potencjale. Strategia powstała w wyniku zaangażowania i współpracy osób reprezentujących podmioty różnych sektorów i branż, w tym Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Góry Świętokrzyskie, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i Lokalnej Organizacji Turystycznej Góry Świętokrzyskie. Opiera się na podejściu oddolnym w myśl zasady „Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich".

Prace nad strategią były elementem działań w ramach procesu konsultacyjnego nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Zgłoszone projekty są jednocześnie elementem Strategii Gór Świętokrzyskich, której opracowanie trwa równolegle do przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

29 września Zgromadzenie ZGGŚ podjęło uchwałę ws. przyjęcia projektu „Strategii Rozwoju Góry Świętokrzyskie 2020-2027”. Kolejnym etapem przygotowawczym będzie przeprowadzenie konsultacji wśród społeczności lokalnych – mieszkańców, podmiotów, organizacji, partnerów społecznych i gospodarczych z terenu 11 gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Uprzejmie prosimy w/w podmioty o zgłaszanie ewentualnych sugestii i uwag do projektu Strategii Rozwoju w formie elektronicznej na adres e-mailowy Związku Gmin Gór Świętokrzyskich do dnia 23 października 2020 r.

Poniżej dokumenty do pobrania

uchwała

formularz uwag

Załącznik do uchwały

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła