preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

       FE progr     flaga         Woj ŚwiętokrzyskieWoj Świętokrzyskie       EFRR

 

W sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej 9 kwietnia br. podpisana została umowa na dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach” .


W obecności Przewodniczącej Rady Gminy p. Moniki Pająk, radnych, pracowników Urzędu Gminy, pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na umowach podpisy złożyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Adam Jarubas, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.


Głównym celem projektu jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni cieków w Kamionkach. W ramach projektu nowa oczyszczalnia uzyska większą wydajność projektową zdolną do obsługi większej ilości ludzi, a także rozwiązania technologiczne pozwalające służyć oczyszczalni prze kolejne lata.

Dodatkowo projekt przyczyni się do :
● Rozwiązania problemów związanych z gospodarką wodno – ściekową na terenie aglomeracji Łączna.
● Ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych przed zanieczyszczeniami.
● Poprawy walorów estetycznych.
● Ochrony środowiska naturalnego przed degradacją.
● Wzrostu atrakcyjności gruntów zachęcającej inwestorów.

Wartość projektu ogółem: 9.435.703,85zł. z czego:
Wydatki kwalifikowalne: 6.601.287,17zł.
Dofinansowanie: 5.281.029,74zł
Wkład własny kwalifikowalny: 1.320.257,43zł
Wkład własny: 4.154.674,11zł.


W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w Kamionkach obejmie:
- sporządzenie projektu wstępnego,
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie: opinii, uzgodnień, pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót wymagających pozwoleń,
- sporządzenie projektów wykonawczych,
- wykonanie robót budowlanych,
- dostawa i montaż systemu zasilania w energie elektryczną,
- przeprowadzenia prób i badań wymaganych dla oczyszczalni oraz przygotowania dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie.

ue1

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń