preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Zakończyły się prace związane w budową wiaty grillowej z wyposażeniem dodatkowym w Czerwonej Górce na placu Gminnej Biblioteki Publicznej. Był to ostatni element do wykonania z projektu po budowie siłowni zewnętrzych i placów zabaw na terenie naszej gminy.
Operacja pn. Utworzenie i wyposażenie miejsc aktywności w Gminie Łączna mająca na celu: Zwiększenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez utworzenie i wyposażenie miejsc aktywności w Gminie Łączna finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Fundusze na budowę pochodziły z projektu LGD „Wokół Łysej Góry” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”, gdzie wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej.