preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
...z sesji Rady Gminy. Dnia 30 maja br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się VIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. W swoim sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami Wójt Gminy podkreślił między innymi:- spotkanie z Zarządem Klubu Seniora,- spotkanie z przedstawicielami firmy remontującej budynek w Klonowie,- spotkanie z dyrektorami i pedagogami naszych szkół w sprawie bezpieczeństwa i narkomanii w s…

Czytaj więcej: ...z Sesji Rady Gminy

z sesji Rady Gminy... We wtorek 7 maja b.r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się VII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński w okresie między sesjami uczestniczył w:- rocznej naradzie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej,- spotkaniu z radą sołecką Klonowa oraz przedstawicielami wykonawcy remontu budynku w Klonowie w sprawie szczegółowych uzgod…

Czytaj więcej: ...z Sesji Rady Gminy

...z sesji Rady Gminy. W czwartek 11 kwietnia br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się VI w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński w swoim sprawozdaniu za okres między sesjami wspomniał między innymi o:- spotkaniu w Nadleśnictwie Suchedniów w sprawie poprawy stanu drogi gminnej użytkowanej przez lasy państwowe,- spotkaniu z P. Graczkowskim i pracownikami GOPS w sprawie projektu…

Czytaj więcej: ...z Sesji Rady Gminy

...z sesji Rady Gminy. Dnia 27 lutego br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się V w nowej kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk oraz p. Wójt przywitali i pogratulowali nowo wybranym sołtysom, życząc miłej współpracy i realizacji ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć. Po przyjęciu porządku obrad, Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił Radzie sprawozdanie z prac w ok…

Czytaj więcej: ...z Sesji Rady Gminy

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń