preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
...z Sesji Rady Gminy.W dniu 24 stycznia 2017r. w sali obrad odbyło się XXVIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Gościem na sesji Rady Gminy był Starosta Skarżyski p. Jerzy Żmijewski, który przedstawił plan prac planowanych do wykonania na terenie naszej gminy w 2017r. z funduszy Starostwa Powiatowego.W pierwszej części posiedzenia wysłuchano sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2016r.- Kierownik Za…

Czytaj więcej: ....z Sesji Rady Gminy

......z sesji Rady Gminy. W dniu 11 stycznia 2017r. w sali obrad Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Łączna. Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński wnioskował o zwołanie posiedzenia Rady Gminy ze względu na konieczność podjęcia ważnych decyzji. Dotyczyły one podjęcia uchwał w sprawie przekazania budynku po byłej szkole podstawowej w Klonowie w trwały zarząd Biblioteki oraz dostosowania do prowadzenia działal…

Czytaj więcej: ....z Sesji Rady Gminy

...z sesji Rady Gminy W dniu 29 grudnia w sali obrad Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się XXVI - ostatnia w 2016 roku sesja Rady Gminy. Tematyka w przeważającej części dotyczyła przyjęcia Programu rewitalizacji. Pan Rafał Graczkowski odpowiadał na wszystkie pytania dotyczące Programu. Aprobata uchwały rewitalizacyjnej stwarza dla naszej Gminy możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj więcej: ....z Sesji Rady Gminy

W czwartek 24 listopada 2016r. w sali obrad Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Łączna. Po przywitaniu gości Radni przeszli do porządku obrad. Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił sprawozdanie z działań, narad, konferencji oraz rozmów jakie przeprowadził realizując wnioski Rady w okresie pomiędzy sesjami. Szeroka dyskusja odbyła się w sprawie Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łączna na lata…

Czytaj więcej: ....Z Sesji Rady Gminy

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń