preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z sesji Rady Gminy. W czwartek 27 czerwca br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się X posiedzenie Rady Gminy Łączna. Sesja rozpoczęła się miłym akcentem, a mianowicie wręczono gratulacje Izabeli Kałuzińskiej (uczennicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej) za bardzo dobre wyniki w nauce oraz tytuł „ Laureata Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego ”. Izabela otrzymała na zakończenie roku szkolnego statuetkę „ Primus Inter Pares”. Podziękowania otrzymali również rodzice Izabeli państwo Kałuzińscy oraz nauczycielka j. polskiego p. Anna Jasińska.


W okresie między sesjami Wójt Gminy Romuald Kowaliński uczestniczył w spotkaniach w sprawach:
- przebudowy drogi powiatowej do Klonowa,
- ostatnich uzgodnień dotyczących remontu budynku w Klonowie,
- naboru w ramach konkursu” Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w NFOŚiGW w Kielcach,
- przebudowy drogi powiatowej w Podzagnańszczu,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz absolutorium Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. W powiecie skarżyskim kolejny rok na pierwszym miejscu uplasowała się gmina Łączna z wynikiem 88, 93 punktu. W zakończonym roku szkolnym 2018/2019 Stypendium Wójta otrzymało 24 uczniów ze szkół:


Gimnazjum
1. Góźdź Natalia kl. IIIA
2. Herbuś Magdalena kl. IIIA
3. Okienko Anna kl. IIIA
4. Dulęba Oliwia kl. IIIB
5. Salwa Jakub kl. IIIB


SZKOŁA PODSTAWOWA w Łącznej
1. Bracha Maja kl. IVa
2. Dąbek Filip kl. IVa
3. Matysek Kacper kl. IVa
4. Wójcik Łukasz kl. IVb
5. Moćko Julia kl. Vb
6. Pedryc Gabriela kl.VIIa
7. Piwowarczyk Oliwia kl. VIIIa
8. Zygadlewicz Oliwia kl. VIIIa
9. Kałuzińska Izabela kl. VIIIb
10. Moskal Natalia kl. VIIIb


SZKOŁA PODSTAWOWA w Goździe
KL VIII
1. Borowiec Roksana

2. Chrzęszczyk Julia

3. Dulny Jakub

4. Kwiatkowska Julia

5. Łoska Wiktor

6. Smulczyńska Klaudia


KL VII

7. Rotszejn Angelika


KL VI

8. Gołębiowski Krystian


KL V

9. Gil Maria

Pan Wójt złożył Radzie wyjaśnienia i odpowiedział na pytania radnych z poprzedniej sesji dotyczące odbierania odpadów, koszenia traw, czyszczenia rowów, stanu dróg.
Przed podjęciem uchwał odbyła się debata na temat raportu Wójta Gminy o Stanie Gminy Łączna. Radni odnieśli się przychylnie do raportu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Januchta odczytał wniosek Komisji w sprawie absolutorium. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2018r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.


Wójt Romuald Kowaliński uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wyrazem poparcia radnych było jednogłośne "za". Radni nie szczędzili Wójtowi wyrazów uznania, pochwał, podziękowań i gratulacji.
Następnie Rada podjęła uchwałę o sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy w stosunku głosów 13 za, 1 przeciw.


Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach:
a) zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
b) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
d) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
e) ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej
f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2019
g) zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
j) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rokNumery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń