preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

z Sesji Rady Gminy ....


W czwartek 27 października 2016r. w sali obrad Gminnej Biblioteki Publicznej miało miejsce XXIV w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Tematyka obrad dotyczyła m.in. stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2015/2016, oświadczeń majątkowych złożonych w 2016r., oświetlenia ulicznego oraz poprawie nawierzchni dróg.
Na prośbę mieszkańca Kamionek p. Stanisława Majcherczyka Rada Gminy Łączna ostatecznie zajęła stanowisko w sprawie jego propozycji przeniesienia pamiątkowej tablicy ofiar katastrofy smoleńskiej. Po powtórnej, burzliwej dyskusji na ten temat Rada zdecydowała o pozostawieniu w dotychczasowej lokalizacji w/w tablicy tj. na cmentarzu parafialnym w Łącznej.
W obszernej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2015/2016 podkreślono ostatnie sukcesy naszych uczniów uzyskane podczas sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.


EGZAMIN

1. Łączna - 95,02 punktów (22,69 język polski + 18,33 historia + 13,80 matematyka + 14,57 przedmioty przyrodnicze + 25,53 język angielski i język niemiecki, poziom podstawowy),
2. Skarżysko-Kamienna - 93,35 punktów (21,97 język polski + 18,01 historia + 13,13 matematyka + 14,06 przedmioty przyrodnicze + 26,10 język angielski, język niemiecki i język rosyjski poziom podstawowy),
3. Skarżysko-Kościelne - 91,83 punktów (21,12 język polski + 17,59 historia + 11,43 matematyka + 14,71 przedmioty przyrodnicze + 26,98 język angielski, poziom pod-stawowy),
4. Suchedniów - 88,23 punktów (22,41 język polski + 17,17 historia + 12,30 matematyka + 13,76 przedmioty przyrodnicze + 22,59 język angielski, poziom podstawowy),
5. Bliżyn - 84,09 punktów (19,73 język polski + 15,60 historia + 11,94 matematyka + 13,40 przedmioty przyrodnicze + 23,42 język angielski i język rosyjski, poziom podstawowy),

SPRAWDZIAN

Część 1 (język polski + matematyka)
1. Skarżysko – 24,85 punktów (62,1%), język polski 14,35 (71,8%), matematyka 10,50 (52,5%)
2. Łączna - 24,61 (61,5%), język polski 13,44 (67,2 %), matematyka 11,17 (55,9%)
3. Suchedniów – 24,08 (60,2%), język polski 14,46 (72,3 %), matematyka 9,62 (49,3%)
4. Skarżysko Kościelne – 23,23 (58,1%), język polski 13,37 (66,9%), matematyka 9,86 (49,3%)
5. Bliżyn - 21,9 (52,7%), język polski 12,06 (60,3 %), matematyka 9,04 (45,2%)
Język angielski
1. Suchedniów – 30,30 (75,8%)
2. Skarżysko Kościelne – 29,17 (72,9%)
3. Skarżysko – 28,79 (72%)
4. Łączna - 28,39 punktów (71%)
5. Bliżyn - 25,08 (62,7%)

Ponadto Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawach:
- przekazania działki w użyczenie na rzecz Sołectwa wsi Podłazie,
- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- opłaty targowej,
- zmiany budżetu Gminy Łączna na rok 2016,
- udzielenie pomocy finansowej dla Stowarzyszenia „Braterskie Serca” na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń