preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy. W czwartek 28 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się ostatnie w roku XXXIX posiedzenie Rady Gminy Łączna. Po powołaniu Sekretarza obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Monikę Pająk i przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z okresu między sesjami przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. Wójt przedstawił również Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał z poprzednich sesji. W sprawie pytań i wniosków dyskutowano o drodze na Zajamniu, oświetleniu ulicznym oraz siłowniach zewnętrznych. Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
- ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej w Przedszkole w Łącznej,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkól prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Łączna,
- rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Łączna,
- rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Łączna,
- rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
Skargi dotyczyły: wykonania wiat przystankowych na terenie Gminy Łączna, wykonania inwestycji kanalizacji Gózd – Łączna, wykonania drogi gminnej w Czerwonej Górce oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Gminy Łączna, które poprzez głosowanie uznane zostały za bezzasadne.