preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy. W sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej 11 grudnia br. o godz. 9.00 odbyło się XXXVIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Po przyjęciu porządku obrad, sprawozdanie z okresu między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał z poprzednich sesji przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. Radna Gminy przyjęła stanowisko wobec zarzutów radnych zawartych w piśmie do Wojewody Świętokrzyskiego. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji tj.: rewizyjnej, oświatowej i gospodarczej przedstawili wnioski z posiedzeń za okres pomiędzy sesjami. Sołtys p. Edmund Wykrota odczytał wszystkim obecnym petycję. Prośba ponad 150 mieszkańców skierowana była do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, Rady Gminy oraz p. Wójta i dotyczyła zabezpieczenia środków w budżecie gminy na przyszły rok na budowę chodnika we wsi Podzagnańszcze. Mając na uwadze bezpieczeństwo, sołtys w imieniu własnym i mieszkańców prosił o przychylność Rady i rozważenie problemem.
Radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:
- opłaty targowej,
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017 – 2025.