preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy. W dniu 30 października br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Gminy Łączna. Na sesji gościli nauczyciele wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łącznej, którzy otrzymali z rąk Wójta Gminy p. Romualda Kowalińskiego serdeczne podziękowania za pracę i trud włożony w realizację programu ERASMUS +. Podziękowania otrzymała także koordynator projektu, nauczyciel, przewodnicząca komisji oświatowej i radna Jolanta Żaczek. Następnie radni przeszli do porządku obrad. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji. Następnie informacje o stanie zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2016/2017 złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek. Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk odczytała pisma skierowane do Rady i Wójta Gminy o pomoc finansową dla Stowarzyszenia „ Braterskie Serca” na budowę windy zewnętrznej dla dzieci niepełnosprawnych, dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji i Szpitala w Skarżysku – Kamiennej. Ponadto Radni dyskutowali o potrzebach, które zgłaszają mieszkańcy poszczególnych sołectw.
Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
a) przekształcenia Zespołu Szkół w Łącznej,
b) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe,
c) zakończenia działalności Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej,
d) wyrażenia zgody na zbliżenie budynku gospodarczego do granicy działki gminnej,
e) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,
f) zmiany Uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
g) zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok,
h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025.

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń