preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy. W dniu 15 września br. na wniosek Wójta Gminy p. Romualda Kowalińskiego zwołana została w trybie pilnym XXXIV sesja Rady Gminy Łączna. Zwołanie sesji było konieczne, gdyż pilnej zmiany wymagała uchwała Rady Gminy z maja tego roku. Po zmianie uchwały i jej podjęciu p. Wójt będzie mógł podpisać aneks do umowy, który pozwoli na rozpoczęcie inwestycji. Zmiana zapisu w uchwale dotyczy nazwy z „ rozbudowy” na „przebudowę” drogi do kościoła w kierunku Podłazia. Radni dyskutowali o zmianach w budżecie na 2017r. oraz zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rozpatrzona została także skarga złożona przez mieszkankę Klonowa.