preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy. W środę 26 lipca br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce odbyło się XXXIII w kadencji posiedzenia Rady Gminy Łączna. Po przywitaniu wszystkich przybyłych na sesję przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Monikę Pająk oraz przyjęciu porządku posiedzenia, sprawozdanie z prac między sesjami przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. Wójt brał udział w podpisaniu umowy w ramach „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” ( pisaliśmy o tym dofinansowaniu na stronie internetowej gminy - aktualności). Ponadto, brał udział w uroczystościach w Klonowie i Michniowie, rozmowach w sprawie przebudowy drogi powiatowej w Kamionkach, kontroli ŚBRR dot. zadania przebudowy drogi gminnej w Czerwonej Górce, w spotkaniu dot. inwestycji w Klonowie i Zajamniu. W WORD w Kielcach uczestniczył w rozmowach w sprawie dofinansowania wyposażenia wozu strażackiego OSP Łączna. Na sesji gościli mieszkańcy Zajamnia, prosząc o przyśpieszenie prac związanych z przebudową drogi w ich miejscowości. Na nurtujące ich pytania o prace i terminy odpowiedzieli p. Wójt i Kierownik Działu Technicznego p. Krzysztof Pastuszka.
Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
- przyjęcie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”.
Korekty i niewielkiej aktualizacji do Programu dokonał p. Rafał Graczkowski, Prezes firmy Graczkowski Dotacje sp. z o.o.
- przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej w Przedszkole w Łącznej.
Do dnia 31 sierpnia 2019r. wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Z dniem 1 września 2019r. przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- przewidują, że realizacja tej formy kształcenia będzie możliwa tylko w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Włączenia Przedszkola w struktury Zespołu wydaje się działaniem uzasadnionym z punktu widzenia organizacyjnego.
Utworzenie i włączenie Przedszkola do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nie zakłóci realizacji programu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego żadnej z jednostek Zespołu.
- zmian budżetu Gminy Łączna na 2017r.
- zaciągnięcia kredytu.

ue1

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń