preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

....z sesji Rady Gminy

Dnia 29 maja 2017r. w sali obrad odbyło się XXXI w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Według przyjętego porządku obrad Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił radnym sprawozdanie z prac między sesjami oraz wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Pan Wójt przeczytał również dwa pisma, które były odpowiedzią z Zarządu Dróg Powiatowych ze Skarżyska- Kamiennej na dwa wnioski Rady Gminy dotyczące remontu dróg powiatowych na terenie naszej Gminy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej. Radny Litwiński w temacie pomocy poinformował radnych, że jest w kontakcie z rodziną p. Borowiec, którym spłonął dom. Przeprowadzili się do przybudówki na swojej posesji do czasu wybudowania nowego domu. Nie zdecydowali się przenieść w inne miejsce.
W punkcie obrad „Wnioski i postulaty” radny Chaba wnioskował o przebudowę drogi na Występie pod górę w stronę kościoła, a radny Borowiec o drogę na Zaleziance. Drogi, o których mowa to drogi powiatowe. Z informacji jakie posiada p. Wójt po rozmowach ze Starostą Skarżyskim wynika, że problemem są kwestie finansowe. Takie inwestycje są bardzo drogie i nie zawsze można pozyskać środki z Narodowego Funduszu Budowy Dróg. O remonty dróg wnioskował także radny Nyga.
Radny Januchta serdecznie podziękował p. Wójtowi, Radzie Gminy i p. Skarbnik za oświetlenie Podzagnańszcza do Zaskala.
Podjęty był również temat oczyszczalni ścieków. Na pytania Radnych udzielił odpowiedzi Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz.
Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
- zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „ Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „ Bukowa Góra” na obszarze gminy Łączna”.
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.
- zmiany budżetu Gminy Łączna na 2017r.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017 – 2025.
- udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń