preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

… z sesji Rady Gminy. W poniedziałek 11 grudnia br. na wniosek Wójta Gminy Łączna Romualda Kowalińskiego odbyło się LVIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. W uzasadnieniu wniosku p. Wójta pilna konieczność zwołania sesji Rady Gminy podyktowana była końcem terminu na podpisanie umowy z wykonawcami przejść dla pieszych, programu finansowego z udziałem środków z budżetu Państwa.
Przewodnicząca Rady Gminy Monika Pająk po powitaniu wszystkich, stwierdzeniu kworum, powołania Sekretarza obrad i przyjęciu porządku obrad, oddała głos Skarbnik Gminy Joannie Kopytek, która omówiła wprowadzone zmiany do budżetu, po czym Rada Gminy podjęła Uchwały w sprawach:

- zmian budżetu Gminy Łączna na 2023r.,
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2023-2032.

Po głosowaniu Przewodnicząca Rady podziękowała i zakończyła obrady.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo