preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy
W dniu 31 marca br. odbyło się XXX w kadencji posiedzenie Rady Gminy. Gośćmi na sesji byli: Starosta Skarżyski p. Jerzy Żmijewski, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego p. Bogumiła Krawczyńska, Dyrektor Biura LGD „Wokół Łysej Góry” p. Lucyna Micek oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych.
Pani Micek poinformowała radnych o podpisanej umowie pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin w tym Gminy Łączna oraz o kolejnych naborach wniosków. Przyznana kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w 50% na tworzenie nowych miejsc pracy a pozostałe pieniądze na rozwój społeczny Gmin. Pan Walkowicz jako nowo powołany Kierownik ZGK zaprezentował radnym swoja osobę, dorobek zawodowy oraz plany na rozwój przejętego przedsiębiorstwa. Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami oraz z wykonania wniosków i uchwał z poprzedniej sesji. Pan Starosta Żmijewski poinformował radnych, że Starostwo zrobiło już przegląd dróg i jest po przetargach na cząstkowe remonty. Poinformował również, że Powiat skarżyski podpisał umowę z Powiatem kieleckim na przebudowę mostu w Barczy. Inwestycja ta zostanie przeprowadzona w tym roku. W planie jest także przebudowa drogi Nr 0590T w Kamionkach po wcześniejszym uporządkowaniu stanu prawnego tej drogi. Pod znakiem zapytania pozostaje inwestycja na Podzagnańszczu, a mianowicie budowa chodnika, ponieważ Starostwo nie dysponuje środkami. Jedyną alternatywą na pozyskanie pieniędzy na remonty dróg byłaby sprzedaż części majątku powiatowego. Starostwo zamierza sprzedać kilka działek.


Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
- dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- opinii projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
- zmian uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,
- przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2017”.
- zmian budżetu Gminy Łączna na 2017r.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu.

ue1

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń