preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy.
W dniu 24 stycznia 2017r. w sali obrad odbyło się XXVIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Gościem na sesji Rady Gminy był Starosta Skarżyski p. Jerzy Żmijewski, który przedstawił plan prac planowanych do wykonania na terenie naszej gminy w 2017r. z funduszy Starostwa Powiatowego.
W pierwszej części posiedzenia wysłuchano sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2016r.
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Andrzej Kmiecik
- Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Magdalena Kowalik.
Następnie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przedstawił Sekretarz Gminy    p. Mirosław Kopytek.
Kolejnym punktem obrad były sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2016r. Przedstawili je przewodniczący komisji:
- Rewizyjnej,
- Planowania i Budżetu,
- Gospodarczej,
- Społecznej.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie miedzy sesjami.
Rada Gminy podjęła decyzje w następujących sprawach:
  a) Ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2017r.
  b) Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2017r.
  c) Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017 w Gminie Łączna.
  d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017 -20125.
  e) Uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2017r.
  f) Wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Kamionki gmina Łączna.
  g) Wyrażenia zgody na oddanie w dalsze użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Podłazie gmina Łączna.