preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

......z sesji Rady Gminy.

W dniu 11 stycznia 2017r. w sali obrad Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Łączna. Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński wnioskował o zwołanie posiedzenia Rady Gminy ze względu na konieczność podjęcia ważnych decyzji. Dotyczyły one podjęcia uchwał w sprawie przekazania budynku po byłej szkole podstawowej w Klonowie w trwały zarząd Biblioteki oraz dostosowania do prowadzenia działalności kulturalnej budynku po byłej szkole podstawowej w Klonowie. Ponieważ termin składania wniosków dotyczący Klonowa upływa z dniem 18 stycznia br. , a Zagórza 30 stycznia, koniecznością było zwołanie sesji nadzwyczajnej. Podjęcie uchwał było niezbędne do wnioskowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Trzecią ważną uchwałą jaka miała być podjęta na sesji była uchwała dotycząca opinii projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Pierwsze dwie uchwały radni podjęli większością głosów natomiast odnośnie uchwały w sprawie opinii projektu planu ochrony ŚPN z powodu braku dostatecznej wiedzy na jej temat radni swoją decyzję postanowili odroczyć do następnego posiedzenia.