preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

9 sierpnia UE

3 sierpnia UE

ue

W dniu 9 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Łączna została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”. Głównym celem projektu jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach w celu zwiększenia jej wydajności.
W ramach projektu nowa oczyszczalnia uzyska większą wydajność projektową zdolną do obsługi większej ilości ludności, a także rozwiązania technologiczne pozwalające służyć oczyszczalni przez kolejne lata. Dodatkowo projekt przyczyni się do:
1. Rozwiązania problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji Łączna
2. Ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych przed zanieczyszczeniami
3. Poprawa walorów estetycznych
4. Ochrona środowiska naturalnego przed degradacją
5. Modernizacji infrastruktury przyczyniającej się do wzrostu gospodarczego przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego
6. Wzrost atrakcyjności gruntów na terenie aglomeracji zachęcającej inwestorów
7. Wzrost technologiczny oczyszczalni pozwalającego na racjonalne zarządzanie zasobami

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Szacowana wartość ogółem: 9.435.703,85 zł
Wydatki kwalifikowalne: 6.601.287,17 zł
Dofinansowanie: 80% 5.281.029,74 zł
Wkład własny kwalifikowalny: 1.320.257,43 zł
Wkład własny całkowity: 4.154.674,11 zł

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń