preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Łączna łączy


Jolanta Krupa

W Łącznej postawiono na szeroko pojętą jakość życia. To sprawia, że gmina od kilku lat przeprowadza inwestycje, umiejętnie wykorzystując fundusze unijne. Chce być wśród najlepszych. W 2011 roku znalazła się nawet wśród laureatów Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej.

Gmina Łączna położona w powiecie skarżyskim, jest gminą typową wiejską
o niewielkiej powierzchni (62 km2) i liczbie mieszkańców (5.245). Przebiegająca przez centralną część droga ekspresowa S-7 dzieli jej teren na dwa obszary, zachodni i bardziej zaludniony wschodni. Charakter gminy tworzą malownicze pagórki i doliny oraz duże kompleksy leśne Puszczy Świętokrzyskiej stanowiące 56% powierzchni.
Trudne położenie gminy i brak środków finansowych sprawiały, że jeszcze kilka lat temu drogi gminne i powiatowe były w złym stanie, a 2/3 dróg gminnych posiadała nawierzchnię gruntową. Obecnie, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, gmina przeprowadziła kilka inwestycji w celu poprawy infrastruktury drogowej i komunikacji. Wybudowano drogę w Klonowie, Czerwonej Górce i Zajamiu. Realizacja tych inwestycji jak
i kolejnych nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych. Na inwestycje drogowe pozyskano środki z PROW w wysokości 820 tys. zł.
Gmina Łączna stara się być przyjazną dla mieszkańców oraz gości.
Cel ten realizowany jest poprzez inwestycje mające na celu poprawę dostępności do miejsc integracji mieszkańców, aktywność fizyczną oraz infrastrukturę kultury. W 2017r utworzone zostały miejsca wypoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i dorosłych
tj. budowa siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw w miejscowościach: Kamionki, Podłazie i Zagórze. Ponadto powstały drewniana wiata do grillowania z wyposażeniem
( stoły, grill) w Czerwonej Górce, na placu Gminnej Biblioteki Publicznej. Fundusze na tą operację pn. „Utworzenie i wyposażenie miejsc aktywności w Gminie Łączna”, w 100% zostały pozyskane z Lidera z projektu LGD „Wokół Łysej Góry” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej.
W planie na 2018r jest jeszcze modernizacja budynku po byłej szkole w Klonowie. Chodzi
o nadanie miejscu nowych funkcji kulturalnych z postawieniem na amfiteatr z ławkami. Przewidziano zaplecze kuchenne, siedzibę dla KGW i rady sołeckiej oraz dużą salę spotkań wiejskich, okolicznościowych, a także kulturalno-oświatowych. Umowa została już podpisana w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 474 800 zł. Całość projektu to 650 tysięcy.
Dbając o młode pokolenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup pomocy dydaktycznej do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna”. Realizacja przewidziana jest również na 2018 rok. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu, pomoże sfinansować budowę 2 boisk
przy szkole w Łącznej i Góździe, modernizację sali gimnastycznej w Łącznej oraz pozwoli
na zakup pomocy dydaktycznych do sal przyrodniczych, matematycznych i informatycznych w tych szkołach.
Troszcząc się o środowisko i zdrowie mieszkańców, gmina chce inwestować
w odnawialne źródła energii oraz inwestycje zmniejszające zużycie energii. Została podpisana kolejna pre-umowa w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
z RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Goździe oraz budynku po byłej szkole w Zagórzu. W ramach tego projektu przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę centralnego ogrzewania i kotła, wymianę okien oraz izolację termiczną z elewacją.
Duża część gminy wymaga jeszcze kanalizacji, dlatego celowe było opracowanie i złożenie wniosku na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.
Wójt Romuald Kowaliński ubolewa, że Łączna nie jest w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, który daje większe szanse na rozwój. Kielczan, którzy osiedlą się w naszej gminie – przewiduje wójt, będzie przybywać, gdyż nowa „siódemka” zaczyna rozwijać budownictwo,
a kupujących domy przyciągnie błyskawiczny dojazd do Kielc. Firma Echo Investment przygotowuje się do budowy osiedla domów w miejscowości Występa. Wójta cieszy perspektywa, że przybędzie mieszkańców i jednocześnie wzrosną dochody gminy.
W Łącznej jest jeszcze wiele do zrobienia, aby ludziom żyło się lepiej. Możliwości jakie dają fundusze europejskie znacznie przyspiesza tempo przemian, a tym samym rozwój obszarów wiejskich. Gmina Łączna jest przykładem samorządu, który bardzo stara się wykorzystywać
te możliwości i jak do tej pory przynosi to dobre efekty.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo