preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

W czwartek 16 listopada w Urzędzie Gminy Łączna odbyły się mediacje pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „ Zalezianka”, a organami Gminy Łączna tj. Wójtem i radnymi Rady Gminy Łączna, które dotyczyły przekazania prowadzenia szkoły w Zaleziance.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP X kadencji Agata Wojtyszek, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a także dyrektor Szkoły w Zaleziance. W negocjacjach brali udział radni, ponieważ ich obecności w obradach oczekiwali przedstawiciele Stowarzyszenia.

Przedmiotem negocjacji było wykonanie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Gminy Łączna w przedmiotowej sprawie.

Władze Gminy podjęły decyzję, że w związku z w/w decyzjami nadzoru prawnego (Wojewody i Sądu Administracyjnego) pragną przekazać Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „ Zalezianka” do prowadzenia Szkołę Podstawową w Zaleziance bez żadnych warunków wstępnych w oparciu o umowę z 2011 roku.

Przypomnijmy, że aktualnie Szkoła prowadzona jest przez Gminę, a uczęszcza do niej 14 uczniów oraz 3 uczniów do oddziału „ 0”. Nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z przepisami prawa oświatowego i karty nauczyciela.

Rozumiejąc, że Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „ Zalezianka” potrzebny jest czas na odpowiednie zorganizowanie pracy szkoły, uzgodniono co następuje:
1) Do końca roku szkolnego Szkołę poprowadzi Gmina,
2) Od 1 września 2024 roku Szkołę przejmuje Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „ Zalezianka” na warunkach umowy z 2011roku.

Jednocześnie uzgodniono, że do końca listopada 2023 roku Gmina przygotuje propozycję porozumienia, które będzie zawierać wszystkie uzgodnione treści.
O terminie i fakcie podpisania porozumienia będziemy informować.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo