preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP
W dniu 4 marca br. w odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.

W programie spotkania było m.in. :
1. Wręczenie odznaczeń strażackich
2. Sprawozdanie z działalności jednostki za 2016 rok
3. Sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy
6. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań
7. Przedstawienie projektu planu działania i planu finansowego
8. Przyjęcie planu działania i planu finansowego na rok 2017
9. Przyjęcie uchwał i wniosków do realizacji.

Swoją obecnością na zebraniu zaszczycili nas:
1. Bogusława Krawczyńska – radna Powiatu Skarżyskiego
2. Romuald Kowaliński – Wójt Gminy Łączna
3. Bryg. Michał Ślusarczyk – KP PSP Skarżysko-Kam.

Wręczenia odznaczeń druhom :
Karol Jabłoński
Damian Milcarz
Mirosław Kopytek

dokonał Wójt Gminy Łączna oraz przedstawiciel KP PSP w Skarżysku- Kam.

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes Stanisław Korus.
W roku sprawozdawczym OSP w ramach dotacji pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:
- Ubranie ochronne Specjalne Garda 3 szt.
- Motopompa pływająca NIAGARA
- Aparat nadciśnieniowy AIR GOPRO
Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:
- w styczniu 2016r. w PROGMET Starachowice wykonano remont Stara 266.
Koszt naprawy 11.289,92 zł brutto.
- w marcu 2016r. napełniono tlenem medycznym jedną butlę będącą na wyposażeniu OSP.
- w maju 2016r. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na zakup nowego średniego wozu strażackiego.
W wyniku oceny punktowej wniosek Gminy Łączna w działaniu 4.1 RPO WŚ na lata 2014 – 2020 na zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem zakwalifikowany został przez Zespół Oceniający do realizacji ale na liście rezerwowej.
Wniosek nie był najwyżej punktowany ze względu na :
-50% punktów dot. efektywności dofinansowania czyli m.in. liczby osób objętych ochroną (mieszkańców Gminy),
- 50% punktów dot. liczby przeprowadzonych akcji ratowniczych,
- 50% punktów dot. strategicznego znaczenia projektu dla obszaru Gminy czyli m.in. ilość obiektów dziedzictwa kulturowego, obiektów przemysłowych wyższego ryzyka, dotychczas występujących klęsk żywiołowych itp.
- w sierpniu 2016r. zdemontowano starą i wykonano nową wylewkę w garażu OSP za kwotę brutto 5.500,00 zł, ponadto wymieniono instalację elektryczną w garażu (materiał 2.300 zł).
W ramach prac społecznych wykonano: w następstwie remontu garażu zasobami własnymi pomalowano całe pomieszczenie, położono nową instalację elektryczną, zamontowano cokół po obwodzie posadzki oraz wykonano szereg prac porządkowych w obu garażach jednostki na kwotę ogółem ok. 5.800 zł.
Szczególne podziękowania za w/w pomoc należą się:
Józefowi Paryska
Mirosławowi Milcarzowi za nieodpłatne wsparcie, poświęcony czas i pomoc podczas prac remontowych w garażu.
Sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Ireneusz Barański a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Jan Nowak
Główne tematy poruszone podczas zebrania to:
1. Doposażenie jednostki i zakup nowego wozu strażackiego
2. Odmłodzenie szeregów jednostki i nabór nowych członków
3. Mobilność jednostki
4. Charakterystyka wyjazdów
5. Wysokość składki członkowskiej
6. Obchody 90-lecia jednostki

Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 32 członków, obecnych było 23 , co stanowi 72 % .

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/153-zebranie-osp#sigProIdc9b4cfc17e