preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Logotypy RPO 2014 2020 duży

W sobotę, 4 grudnia br. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej przeżywali ważne wydarzenie – poświęcenie oraz oficjalne przekazanie do użytku nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu RENAULT MDB3D.
Zakup nowego wozu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej był możliwy dzięki operacji współfinansowanej w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 oraz Gminy Łączna. Wartość zakupionego samochodu to 797.040,00 zł., natomiast dofinansowanie z RPO WŚ wyniosło 597.780,00 zł., resztę kwoty dołożyła Gmina Łączna.

Wydarzenie rozpoczął meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości złożony Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcinowi Machowskiemu. Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy.
Po otwarciu uroczystości Wójt Gminy Romuald Kowaliński powitał przybyłych gości. We wspólnym świętowaniu wzięli udział:

 Wiceminister Spraw Zagranicznych – Piotr Wawrzyk
 Poseł na Sejm RP – Krzysztof Lipiec
 Marszałek woj. Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski
 Małżonka Przewodniczącego Sejmiku Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia
 Radna Sejmiku Świętokrzyskiego – Agnieszka Buras
 Starosta Skarżyski – Artur Berus
 Radny Powiatu Skarżyskiego – Krzysztof Ligowski
 Radny Powiatu Skarżyskiego– Zbigniew Miernik
 Przewodnicząca Rady Gminy Łączna – Monika Pająk
 Radni Gminy Łączna
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kam. st. bryg. Marcin Machowski
 poczty sztandarowe OSP
 Druhowie OSP Łączna
Druhowie z zaproszonych jednostek
Ksiądz Proboszcz parafii Łączna - Jan Marczewski
Ksiądz Proboszcz parafii Występa – Wiesław Noga
Pracownicy Urzędu Gminy

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie nowego samochodu strażakom. Odczytania aktu przekazania wozu strażackiego dokonał Wójt Gminy Romuald Kowaliński. Akt przekazania wraz z kluczykami i dowodem rejestracyjnym nowego samochodu zostały przekazane na ręce Prezesa jednostki Marka Odelskiego oraz Naczelnika Michała Piwowara.
Przekazany samochód został poświęcony przez ks. Proboszcza parafii Łączna Jana Marczewskiego oraz ks. Proboszcza parafii Występa Wiesława Nogę, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście. Wszyscy zebrani obejrzeli prezentację walorów technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego wyróżniającego się jako pojazd uprzywilejowany, niosący pomoc w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i wielu innych zagrożeń. W trakcie uroczystości zgromadzeni wysłuchali wiele słów podziękowań, gratulacji i życzeń, które w tym szczególnym dniu skierowali do druhów Wójt Gminy Romuald Kowaliński i zaproszeni goście.
Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Lipiec oprócz życzeń i słów uznania przekazał informacje, że Sejm RP pracował i przyjął Ustawę o dodatku dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych .
Marszałek Województwa p. Andrzej Bętkowski skierował do druhów słowa, w których wyraził nadzieję, że nowy sprzęt spowoduje lepszą mobilność i przyczyni się do skutecznego działania ochotniczych straży pożarnych.
Podkreślając rangę wydarzenia, pogratulowano strażakom nowego nabytku. Strażacy otrzymali podziękowania za całokształt pracy, poświęcenie i zaangażowanie w służbę oraz życzenia zadowolenia z użytkowania nowego samochodu i licznych wyjazdów tym autem, ale nie na akcje, lecz na ćwiczenia.
Prezes OSP Łączna Marek Odelski w wystąpieniu podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób oraz wyraził w imieniu druhów OSP wdzięczność i serdecznie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego pozyskania.
Końcowym punktem uroczystości było złożenie meldunku o zakończeniu apelu i wyprowadzenie sztandaru jednostki.
Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy druhów ochotników z Łącznej, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy oraz całego powiatu.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła