preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

 

W dniu 17 stycznia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonej Górce 1b odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez URZĄD GMINY W ŁĄCZNEJ oraz POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ. Patronat honorowy objął Starosta Skarżyski. Hasło przewodnie spotkania - ,,Współpracuj z nami rozwijaj swoją firmę”
W spotkaniu uczestniczyli :
p. Jerzy Żmijewski – Starosta Skarżyski,
p. Roman Białek – Dyrektor PUP w Skarżysku – Kamiennej,
p. Elżbieta Niewczas – Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy,
p. Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna,
pracownicy PUP w Skarżysku – Kamiennej,
przedsiębiorcy z Gminy Łączna.
Tematem przewodnim spotkania było bezrobocie w powiecie skarżyskim z wyszczególnieniem naszej gminy. Na terenie Gminy Łączna mamy 312 zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba ta stanowi 6,28% bezrobocia w Powiecie Skarżyskim. Większość z tych osób nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Celem spotkania było przedstawienie pracodawcom i przedsiębiorcom z naszej Gminy jakimi środkami na rok 2017 dysponuje PUP w Skarżysku na aktualizację bezrobotnych.
Pracodawcy mogą skorzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez Urząd Pracy. Na ten cel są przeznaczone;
- środki na rzecz promocji zatrudnienia na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- środki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
- środki na refundacje dla pracodawców za zatrudnienie pracowników do 30 roku życia.
W ramach poszczególnych źródeł finansowania środki dzieli się na:
- refundację kosztów wyposażenia, doposażenia stanowisk pracy,
- staże,
- prace interwencyjne,
- roboty publiczne,
- bon na zasiedlenie,
- środki na działalność dla bezrobotnego,
- środki na założenie spółdzielni.
W ramach tych środków Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej zamierza zaktywować 1354 osoby.
Regionalny Program Operacyjny przewiduje szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych. Na aktywację bezrobotnych są również pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy, to wsparcie na rozwój zawodowy pracodawców i ich pracowników. Fundusz Pracy to środki dla osób, które zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub osób zatrudnionych. Obejmuje on koszty kursów, studiów podyplomowych i inne.
Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej.