preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

 

Logotypy RPO 2014 2020 d

Dnia 28.09.2021 r. Gmina Łączna podpisała umowę na zakup średniego wozu strażackiego. Zadanie jest realizowane na podstawie Umowy z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie Projektu numer RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”. Operacja współfinansowana w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta była pomiędzy:

Gminą Łaczna
reprezentowaną przez
Wójt Gminy Łączna Romualda Kowalińskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnik Gminy Alicji Miernik

a

MOTO – TRUCK Sp. z o.o.
Ul. Ściegiennego Kielce
reprezentowanym przez
Wiceprezesa Zarządu Jakuba Chmiela

Wartość zakupionego samochodu 797.040,00 zł
Wartość dofinansowania z RPO WŚ 597.780,00zł

Mamy nadzieję, że zakupiony samochód będzie długo służył naszym strażakom.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła