preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

W miesiącu styczniu 2021r. została przeprowadzona kontrola na terenie Gminy Łączna pod kątem prawidłowości segregacji odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców. Czynności kontrolne prowadzone przez pracownika Urzędu Gminy Łączna przebiegały losowo i polegały na sprawdzeniu, czy w workach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które należy zbierać selektywnie.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań było zgłaszanie przez firmę odbierającą odpady informacji o niewłaściwej, bądź niepełnej segregacji odpadów odbieranych od mieszkańców naszej gminy. Takie działanie będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych.

Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi !!!

Przeprowadzona kontrola wykazała, że większość mieszkańców stosuje się do zasad prawidłowej segregacji odpadów, jednak część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielomateriałowe, metale, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, a przede wszystkim papier, opakowania z tektury do odpadów zmieszanych. Podczas kontroli część mieszkańców, których odpady były kontrolowane, zostało pouczonych o błędnej segregacji.

Przykładowe zdjęcia nieprawidłowej segregacji zrobione z terenu naszej gminy:

Jednocześnie informujemy, że jeżeli kolejna kontrola wystawionych odpadów wykaże brak stosowania odpowiedniej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa domowego decyzji o zmianie sposobu oddawania odpadów komunalnych z segregowanych na niesegregowane, a co za tym idzie zmianę stawki opłaty za odbiór odpadów na wyższą (tj. 69zł/miesiąc od osoby).

Zachęcamy do ponownego zapoznania się z zasadami segregacji odpadów na terenie Gminy Łączna:

plik w PDF segregacja odpadów

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła