preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Widok na gminę
  • Budynek Urzędu Gminy
  • Kościół w Łącznej
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
  • Dom Kultury w Klonowie
  • Zalew w miejscowości Jaśle
LGD - fundusz pożyczkowy

Czytaj więcej: LGD - fundusz pożyczkowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej: DOSTAWĘ ZABUDOWY SAMOCHODU RATOWNICTWATECHNICZNEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZNAOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiejNie Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej ora…

Czytaj więcej: OSP Łączna ogłasza przetarg

OBWIESZCZENIEz dnia 25 maja 2018r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale sp…

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

URZĄD GMINY ŁĄCZNA poszukuje pracownika na stanowisko Młodszy referent do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego 1. Wymagania niezbędne (formalne): a) spełnianie wymagań z art.6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, b) posiada wykształcenie wyższe techniczne, c) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków i wymagań. 2. Wymagania dodatkowe (będąc…

Czytaj więcej: URZĄD GMINY ŁĄCZNA poszukuje pracownika na stanowisko

UMOWA NA MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W ŁĄCZNEJ PODPISANA       We wtorek 22 maja br. w gabinecie Wójta Gminy podpisana została umowa na Zadanie 3 Modernizacja sali gimnastycznej w Łącznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. Modernizacja Infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łąc…

Czytaj więcej: UMOWA NA MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W ŁĄCZNEJ PODPISANA

KRUS - składki za pomocnika w gospodarstwieW związku ze zmianami przepisów  jakie zostały wprowadzone dnia 18 maja 2018r. rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczen w KRUS…

Czytaj więcej: KRUS - składki za pomocnika w gospodarstwie

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo