preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Nowy rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Łączna


W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 2019 roku ( Dz.U z 2018 r. poz. 1454 z póź. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego , na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z powyższym od 1 lutego 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto bankowe o numerze:
68 8520 0007 2003 0029 4018 0019


Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.
Informujemy również, że wpłaty za gospodarowanie odpadami dokonane na stare konto w miesiącu styczniu 2020 roku zostaną przeksięgowane na nowe konto.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła