preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

„INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI”
PLANETA DZIECKA MAŁGORZATA ADAMCZYK w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU BIZNESU ALICJA KONECKA ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Inwestycja w przyszłość naszych dzieci ” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa:
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie:
RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; Poddziałanie:
RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym,
z terenu gmin: Suchedniów, Łączna, Bliżyn, Bodzentyn, Wąchock, poprzez utworzenie 26 dodatkowych miejsc i wdrożenie zajęć dodatkowych w istniejącej placówce DWUJĘZYCZNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PLANETA DZIECKA” ul. Sportowa 1A, 26-130 Suchedniów
w okresie 01.08.2017 do 31.08.2018 roku

I. Uczestnictwo w projekcie:
1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie dziecko, zamieszkuje na obszarze gmin: Łączna, Bodzentyn, Suchedniów, Bliżyn, Wąchock
2. w wieku 2,5-5 lat
3. Premiowane będą dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej:
a) Dziecko żyjące w gospodarstwie domowym, w którym jedno lub oboje rodziców/opiekunów nie pracuje
b) Dziecko żyjące w gospodarstwie domowym, w którym jedno lub oboje rodziców/opiekunów pozostaje długotrwale bez zatrudnienia
c) Dziecko żyjąc w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
d) Dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej
e) Dziecko mieszkające na terenach wiejskich
f) Dziecko z niepełnosprawnością
g) Dziecko posiadające orzeczenie np. z poradni PPP
4. W przypadku takiej samej liczby pkt. kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń.

II. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
• Zajęcia logopedyczne
• Zajęcia warsztatowe z psychologiem
• Zajęcia rytmiczno-taneczne,
• Zajęcia muzyczno-wokalne
• Zajęcia warsztatowe „Klub Małego Kucharza”

III. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału
w nim określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestycja w przyszłość naszych dzieci” dostępny na stronie internetowej www.planeta-dziecka.pl oraz w Biurze Projektu.

IV. Składanie formularzy rekrutacyjnych
1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura Projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2017 r. do 28.08.2017 r. .
W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.
2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia uczestnika projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.planeta-dziecka.pl

V. Dane adresowe:
• Biuro Projektu mieści się przy ul. Sportowej 1A, 26-130 Suchedniów, godziny przyjęć 6:30 – 18:00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu +48 509-123-506,+48 883-318-550 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
formularz rekrutacyjny

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie uczestnika

regulamin uczestnictwa w projekcie

ue1

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń