preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” osoby zamieszkujące powiaty: kielecki, konecki, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki, opatowski oraz miasto Kielce, które pozostają bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo), które ukończyły 30 rok życia oraz należą co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie podstawowe),

- osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Głównym celem projektu „Aktywni na rynku  pracy” jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

 

Uczestnicy projektu skorzystają z bezpłatnych szkoleń zawodowych m.in.:

 

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

- monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro,

- monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej,

- magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego,

- wizażystka/stylistka z obsługą komputera,

- kosmetyczka z obsługą komputera

Po ukończeniu szkoleń Uczestnicy odbędą płatne trzymiesięczne staże zawodowe (lub sześciomiesięczne w przypadku osób nie biorących udziału w szkoleniu).

Dodatkowo zapewniamy: pośrednictwo pracy, diagnozę potrzeb, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz profesjonalną kadrę trenerów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się w Kielcach,

ul. Sandomierska 89 oraz na stronie internetowej: www.aktywninarynkupracy.consultor.pl

Projekt „Aktywni na rynku  pracy” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

rynek pracy

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń