preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA PRZYJMUJEMY DO 28 LUTEGO.

Urząd Gminy w Łącznej przypomina, że trwa II edycja naboru wniosków na zakup węgla po cenach preferencyjnych. Termin składania wniosków w tej edycji upływa we wtorek 28 lutego 2023 r.

Węgiel w preferencyjnej cenie 1890zł brutto za tonę mogą kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).  

W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego może kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Gminy Łączna (Czerwona Górka 1B) w godzinach pracy UG lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

 

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

1. WNIOSEK

a. Aby zakupić węgiel należy złożyć wniosek do Urzędu do 28 lutego (składane zapotrzebowanie do 10 listopada 2022r. nie uprawnia do zakupu węgla należy złożyć wniosek).

b. We wniosku należy podać:

• swoje dane (wraz z adresem prowadzenia gospodarstwa domowego),

• ilość oraz asortyment węgla.

Ponadto należy złożyć oświadczenie odnośnie zakupionego wcześniej węgla w myśl ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz nie zakupiła węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

 

2. ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia. Urzędnik informuje telefonicznie bądź mailowo o możliwości dokonania wpłaty za węgiel, gdy asortyment jest dostępny na składzie węglowym.

3. WPŁATA

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać wpłaty należności w wysokości:

0,5 tony – 945,00zł

1 tona - 1.890,01zł

1,5 tony – 2835,00zł

2 tony – 3780,00zł

2,5 tony – 4725,00zł

3 tony – 5670,00zł

Wpłaty możesz dokonać gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łączna nr konta: 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001 wpisując w tytule przelewu: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu węgla, adres prowadzenia gospodarstwa domowego.

4. ODBIÓR WĘGLA

Pracownik Urzędu sporządza listę osób, którzy opłacili węgiel i przekazuje ją do godz. 9.00 na skład następnego dnia roboczego po zaksięgowanej wpłacie. Węgiel można odebrać osobiście po pokwitowaniu, własnym transportem lub skorzystać z usługi transportowej oferowanej przez skład. Dokumenty potrzebne do odbioru węgla:

- dokument tożsamości

- dowodem wpłaty

Poniżej wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Wniosek do pobrania

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo