preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

GMINA ŁĄCZNA rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Węgiel w preferencyjnej cenie 1890zł brutto będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).

W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić 3 nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Gminy Łączna (Czerwona Górka 1B) w godzinach pracy UG lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

1. WNIOSEK
a. Aby zakupić węgiel należy złożyć wniosek do Urzędu. (składane zapotrzebowanie do 10 listopada 2022r. nie uprawnia do zakupu węgla należy złożyć wniosek)
b. We wniosku należy podać:
• swoje dane (wraz z adresem prowadzenia gospodarstwa domowego),
• ilość oraz asortyment węgla.
Ponadto należy złożyć oświadczenie odnośnie zakupionego wcześniej węgla w myśl ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz nie zakupiła węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

2. ROZPATRZENIE WNIOSKU
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia. Urzędnik informuje telefonicznie bądź mailowo o możliwości dokonania wpłaty za węgiel, gdy asortyment jest dostępny na składzie węglowym.

3. WPŁATA
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać wpłaty należności w wysokości 1.890,01zł za tonę węgla lub 2835zł za 1,5 tony. Wpłaty możesz dokonać gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łączna nr konta: 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001 wpisując w tytule przelewu: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu węgla, adres prowadzenia gospodarstwa domowego.

4. ODBIÓR WĘGLA
Pracownik Urzędu sporządza listę osób, którzy opłacili węgiel i przekazuje ją do godz. 9.00 na skład następnego dnia roboczego po zaksięgowanej wpłacie. Węgiel można odebrać osobiście po pokwitowaniu, własnym transportem lub skorzystać z usługi transportowej oferowanej przez skład. Dokumenty potrzebne do odbioru węgla:

- dokument tożsamości
- dowodem wpłaty

Poniżej wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie.

wniosek

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo