preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Węgiel w preferencyjnej cenie (nie wyższej niż 2 000 zł za tonę) będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).

W ramach zakupu preferencyjnego osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić węgiel w dwóch partiach:

1) do końca 2022 r.,

2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określa rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych tj. dwie transze po 1,5 tony.
Prawa zakupu węgla od samorządu nie będą mieć osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu tj. 1,5 t.
Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć ilości wskazanej w rozporządzeniu dla okresu do końca tego roku. W sytuacji kiedy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy.
Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Gminy Łączna (Czerwona Górka 1B) w godzinach pracy UG lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).
Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu wprowadzającego sprzedaż paliwa stałego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r (Dz.U. z 2022 r. poz. 2237), zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.

UWAGA!

Osoby, które składały do UG Łączna zapotrzebowanie na węgiel, w celu dokonania zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 41/254 89 73

Poniżej wniosek do pobrania

wniosek o zakup preferencyjny

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła