preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

 

Od stycznia 2017 roku ulegają podwyższeniu kwoty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 i będą wynosić:

1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł)
oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.