herb Łączna   

 

Dnia 30 listopada w Łącznej odbyło się spotkanie władz Gmin: Łączna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne z przedstawicielem firmy, który przybliżył tematykę pozyskiwania środków przez Samorządy na Odnawialne Źródła Energii.
Tematem przewodnim spotkania była perspektywa uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na wyposażenie gospodarstw domowych w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii m.in. pompy ciepła do ogrzewania wody oraz fotowoltaika. Aby otrzymać dofinasowanie należy złożyć projekt.
Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowych działań doradczych mających na celu przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do założenia w celu pozyskania dotacji na dostawę oraz montaż instalacji OZE na obiektach prywatnych oraz na obiektach użyteczności publicznej.
Gmina jest zainteresowana wejściem do programu, ponieważ to duża szansa dla mieszkańców na wyposażenie własnych nieruchomości w instalacje OZE, dzięki którym koszty energii mogą zmniejszyć się do minimum.