Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej skierowało prośbę do Wójta i rady Gminy Gminy Łączna o pomoc i wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na wkład środków własnych do zakupu autobusu 17 osobowego. Planowany zakup jest w 80% finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota środków własnych znacznie przekracza możliwości Stowarzyszenia. Każda pomoc nawet najmniejsza jest dla opiekunów i osób niepełnosprawnych bardzo cenna. Stary wyeksploatowany już autobus wymaga zbyt częstych napraw co stało się zbyt kosztowne i nieopłacalne. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi zajęcia rehabilitacyjne dla 60 osób, w tym również dla mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy warsztatów codziennie są dowożeni do placówki i odwożeni do domu. Uchwałą Rady Gminy Łączna przekazano z budżetu gminy na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej kwotę 5.000 zł. na pomoc w zakupie autobusu marki IVECO. Dzisiaj tj. 9 stycznia br. w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Zajęciowych „Tęcza” przy ulicy Równoległej w Skarżysku - Kamiennej odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu IVECO. W wydarzeniu oprócz Wójta Gminy Łączna Romualda Kowalińskiego uczestniczyli Wójt Bliżyna, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Starosta i wicestarosta Powiatu Skarżyskiego, Dyrektor Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Kielce oraz Członkowie Zarządu Wodociągów Kieleckich. Pan Wójt otrzymał serdeczne podziękowania i słowa uznania za pomoc finansową jakiej udzieliła nasza gmina na zakup tak potrzebnego środka transportu dla podopiecznych Stowarzyszenia.