W piątek 27 września br. przy Zespole Szkół w Goździe miało miejsce uroczyste otwarcie boiska do gry w piłkę nożną w oraz symboliczne otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Łącznej wybudowanych w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja Infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna”. Ten dzień na długo zapisze się na kartach historii szkoły.
W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska wzięli udział zaproszeni goście:
Pan Leszek Wnętrzak z Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, p. Zdzisława Wielguszewska z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Radni Powiatu Skarżyskiego p. Krzysztof Ligowski i p. Zbigniew Miernik, p. Monika Pająk – Przewodnicząca Rady Gminy Łączna, p. Romuald Kowaliński – Wójt Gminy Łączna, radni Gminy Łączna, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik p. Urszula Wilkosz – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goździe, p. Maciej Mądzik – Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej, księża z parafii Występa i Łączna, państwo Magdalena i Ivan Kinsman z Gozdu, uczniowie oraz rodzice.
Wszystkich zebranych powitała Dyrektor szkoły Pani Urszula Wilkosz. W swoim krótkim przemówieniu wyraziła radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie będę mogli korzystać z wymarzonego boiska. Ponadto w serdecznych słowach podziękowała gospodarzowi naszej gminy – Panu Romualdowi Kowalińskiemu, za to, że podjął inicjatywę budowy tego obiektu. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który słowa podziękowania skierował do trzech byłych już uczniów szkoły w Goździe, którzy zainicjowali budowę boiska, a także do Rady Gminy, która zawsze ze zrozumieniem i przychylnością patrzy na potrzeby szkoły, Pani Skarbnik Gminy za budżet i pieniążki jakie Gmina dołożyła do projektu, wykonawcy Panu Rajmundowi Zalewskiemu właścicielowi Firmy „TORAKOL” za jego szybką budowę, państwu Kinsman za życzliwość i wsparcie oraz życzył wszystkim dużo radości z korzystania z tego pięknego obiektu.

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście. Chwilę później Ks. Jan Marczewski – Dziekan z Parafii Łączna oraz proboszcz Parafii Występa Ks. Wiesław Noga – poświęcili boisko.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, gratulując szkole otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Na ręce Dyrektor Szkoły goście przekazali prezenty w postaci zestawów piłek do różnych gier zespołowych. Na zakończenie imprezy mieszane reprezentacje szkół oraz troszkę starsi piłkarze rozegrali pierwszy inauguracyjne mecz. Wszyscy mogli spróbować swoich sił na nowym boisku. Pan Wójt również nie oparł się urokowi boiska i strzelił gola do nowej bramki. Drużyny otrzymały medale i drobne upominki.
Część artystyczną uroczystości przygotowały panie wraz z przedszkolakami i klasą „0” szkoły w Goździe.
Dyrektor Szkoły serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na poczęstunek.