W niedzielę 7 lipca br. obchodziliśmy 76 rocznicę rozstrzelania 16 mieszkańców Klonowa. Jak co roku upamiętniono te wydarzenia Mszą Świętą celebrowaną przez Ks. kanonika Zbigniewa Kądzielę z parafii Brzezinki. Na zaproszenie ks. Kądzieli, Mszę uświetnił występ ukraińskiego zespołu wokalnego „ Czeremszyna”.
Na uroczystości przybyli:
- zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego p. Mariusz Pasek,
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Świętokrzyskiego p. Henryk Milcarz,
- Członek zarządu Powiatu Skarżyskiego p. Tadeusz Bałchaniowski,
- Radny Powiatu Skarżyskiego p. Krzysztof Ligowski,
- Przewodnicząca Rady Gminy Łączna p. Monika Pająk,
- Radni Gminy Łączna,
- Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński,
- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
- Wójt Gminy Masłów p. Tomasz Lato,
- nadleśnictwo Suchedniów,
- dyrektorzy szkół z Łącznej i Goździe,
- sołtysi,
- druhowie z OSP w Łącznej,
- koła gospodyń z naszej gminy,
- delegacja Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno – Desantowych „ Czerwone Berety”,
- ZBOWiD,
oraz mieszkańcy.
Pan Mariusz Pasek odczytał i złożył na ręce Wójta p. Romualda Kowalińskiego list od Wojewody Świętokrzyskiego p. Agaty Wojtyszek, a następnie wraz z delegacjami złożył kwiaty pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców Klonowa. Uroczystości zakończył występ wokalny „Czerwonych Beretów”, „ Czeremszyny” oraz koła gospodyń „Zagórzanki” z p. Szczepanem Królikowskim. Sołtys Klonowa p. Marzena Ksel serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie i udział w tak ważnym dla mieszkańców dniu.