Logotypy RPO 2014 2020

W dniu 29.04.2019 r. zawarto umowę z firmą „TORAKOL” Rajmund Zalewski na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionkach. Wartość kontraktu 490 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest boisko wielofunkcyjne o wym. 44x26 m.
Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 07.05.2019 r., obecnie trwają roboty ziemne. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna” dofinansowanego w ramach działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.