„Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach rolnych”


Pod takim hasłem w sobotę 22 października 2016r. w Zespole Szkół w Łącznej odbyło się szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie „PRO VICUS NOVUM” z Buska –Zdroju.
Inicjatorką akcji dla gospodyń z naszej Gminy była przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Łącznej i zarazem Członek Zarządu Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych p. Jolanta Żaczek. Szkolenie poprowadził p. Stanisław Golmento pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach.
Spotkanie rozpoczęto od wręczenia upominków i listów gratulacyjnych z okazji 150 - lecia istnienia Kół Gospodyń dla każdej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich od Poseł RP p. Marzeny Okła- Drewnowicz - Przewodniczącej Rady Wojewódzkiej Kół Gospodyń Wiejskich oraz p. Bogdana Żerniaka - Prezesa Świętokrzyskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach.
Pomimo licznych akcji przeprowadzonych w mediach świadomość rolników odnośnie bezpieczeństwa jest wciąż niewystarczająca. Dlatego też szkolenia są bardzo ważne i potrzebne. Omówione zostały główne zasady bezpieczeństwa, zagrożenia oraz sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych i domowych. Ponadto uczestnicy szkolenia mieli okazję przejść kurs pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadzony przez ratownika medycznego. Zdobyte umiejętności i wiedza z pewnością przyda się wszystkim uczestnikom aby móc przekazać je rolnikom i gospodarzom w swoich sołectwach.